Jazykuchyňa je interaktívna škola zameraná na výučbu základov
3 menšinových jazykov a ich kultúr – maďarčiny, hebrejčiny a rómčiny.

Hodiny neprebiehajú formou klasickej prednášky, ale s dôrazom na kultúru, zvyky a tradície
jednotlivých kultúr, s autentickými osobnosťami z prostredia, ale aj so skúsenými lektormi.
Návštevníci sa budú interaktívne zapájať do procesov vyučovania, budú tvoriť v „dielni jazykov“.

Jazykuchyňa je bezplatná, bude prebiehať v bratislavských priestoroch
KC Dunaj, v podvečerných hodinách, každý jazyk raz do týždňa.

Maďarčina

Momentálne je možné prihlásiť sa na druhý turnus, ktorý potrvá 8 týždňov.
Jednotlivé hodiny budú viesť skúsení lektori jazyka, odborníci na históriu, umenie, gastronómiu, tanec, či hudbu. Ich mená budeme postupne predstavovať. Vyvrcholením kurzu bude špeciálny koncert maďarskej hudobnej kapely so slávnostným odovzdávaním diplomov.

Rómčina

Jednotlivé hodiny budú viesť skúsení lektori jazyka, odborníci na históriu, umenie, gastronómiu, tanec, či hudbu. Ich mená budeme postupne predstavovať. Vyvrcholením kurzu bude špeciálny koncert rómskej hudobnej kapely so slávnostným odovzdávaním diplomov.


Hebrejčina

Jednotlivé hodiny budú viesť skúsení lektori jazyka, odborníci na históriu, tradíciu, sviatky, gastronómiu, tanec, či hudbu. Potvrdenými lektormi sú: pani Jana Mielcarková - základy jazyka, pani Viera Kamenická - židovské sviatky a tradície, pán profesor Mešťan - história, pán Peter Sallner - Chatam Sofér, pán Seidmann - židovská hudba, pani Poláková - gastronómia. Vyvrcholením kurzu bude špeciálny koncert židovskej hudobnej kapely so slávnostným odovzdávaním diplomov.

Info o lekciách

Všetky lekcie začínajú začiatkom januára.
Pozor, kapacita je naplnená.


Kontakt: +421 944 525 415
E-Mail: jazykuchyna@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

MAĎARČINA

2.10. Judit Csaplárová - lektorka jazyka
         (bude prítomná na každej hodine)
9.10. Judit Bárdos - maďarské ľudové piesne
16.10. István Veres - história a maďarské
         pamiatky v centre Bratislavy
23.10. András Cséfalvay - lekcia o umení
30.10. Nora Ecsi - maďarský ľudový tanec
6.11. Gejza Benkö - maďarská kuchyňa
13.11. Judit Csaplárová - gramatika (poézia)
20.11. Peter Kerekes - maďarská kinematografia

RÓMČINA

Hodiny budú prebiehať s lektorkou na jazyk - Lýdiou Gabčovou, etnológ PhDr. Arne Mann príde porozprávať o histórii Rómov, tanečník z Novej Scény naučí rómske tance, stretneme sa aj s témou Rómovia v politike, naučíme sa variť typické rómske špeciality a mladí rómski umelci predstavia ukážky rómskeho tradičného umenia.

HEBREJČINA

8.10. Viera Kamenická - židovské sviatky a tradície
15.10. Jana Mielcarková - základy jazyka
22.10. profesor Pavol Mešťan - história
29.10. Tomáš Seidmann - židovská hudba
5.11. Peter Sallner - Chatam Sofér
12.11. pani Poláková - židovská kuchyňa
19.11.Jana Mielcarková - základy jazyka
26.11. Viera Kamenická - prehliadka synagógy

Vyvrcholením kurzu bude špeciálny koncert maďarskej, rómskej kapely
a členov židovskej hudobnej kapely Pressburger Klezmer Band, so slávnostným odovzdávaním diplomov 29.11.2012.

Vyplň tento krátky formulár
a prihlás sa na jazyk, o ktorý máš záujem.

Maďarčina
Rómčina
Hebrejčina